Privacy Valley Accelerator

Privacy management software:

  • Compliance met EU privacy wet- en regelgeving via intuïtieve vragenlijsten
  • Analyse van applicaties, systemen en bedrijfsprocessen
  • Dashboard met managementrapportage, risico’s en taken
  • Inzichtelijke audit-trail
  • Privacy administratie
  • Genereren van privacycontracten en -documentatie

accelerator Privacy Accelerator Software privacy valley

dataverwerkingen, opslag en beveiliging

De Accelerator brengt alle dataverwerkingen van uw organisatie in kaart.

hamer-icon

compliance met wet- en regelgeving en risico rapportage

De Accelerator geeft inzicht in hoeverre uw organisatie compliant is en stelt maatregelen voor die tot een hogere mate van compliance kunnen bijdragen. De Accelerator beoordeelt de privacy risico’s van uw organisatie en rapporteert daarover.

accelerator Privacy Accelerator Software privacy valley

audittrail en privacy administratie

De Accelerator creëert een audittrail en geeft gedetailleerd inzicht in privacy compliance en de voortgang daarvan in uw organisatie. Bovendien voldoet u met het gebruik van de Accelerator aan de verplichting om uw privacy administratie inzichtelijk te kunnen maken.

accelerator Privacy Accelerator Software privacy valley

dashboard met managementrapportage

Het dashboard van de Accelerator geeft alle stakeholders in één oogopslag inzicht in de stand van privacy binnen de organisatie.

Bekijk onze pakketten