in 10 stappen helpen wij jou naar privacy compliance

1

Stap 1: Nulmeting

Beoordeel je privacy compliance met onze AVG Roadmap tool en krijg advies over te nemen stappen
2

Stap 2: Toewijzen verantwoordelijkheid

En beoordeel of je een Functionaris Gegevensbescherming (FG) nodig hebt
3

Stap 3: Artikel 30 registers

Breng je dataprocessen in kaart en registreer deze in een overzichtelijk register
4

Stap 4: Beoordeel specifieke bedrijfsprocessen

Zoals voor je HR en Marketingafdelingen
5

Stap 5: Uitvoeren risicoanalyses (DPIA’s)

Beoordeel risicovolle verwerkingen en bepaal de maatregelen om deze risico’s te beperken
6

Stap 6:
Beoordeel verwerkers

Gebruik onze templates of beoordeel bestaande overeenkomsten met de checklist
7

Stap 7:
Stel documentatie op

Gebruik onze templates als voorbeeld voor interne en externe privacy documenten
8

Stap 8: Richt processen in

Gebruik de checklist om te bepalen hoe om te gaan met de rechten van betrokkenen
9

Stap 9: Bepaal onder welke toezichthouder u valt

10

Stap 10: Train medewerkers

Zorg ervoor dat ze zich bewust zijn van privacy en hun verantwoordelijkheden

volg de 10 stappen

en krijg inzicht in het gehele proces

Stap 1

Nulmeting

Beoordeel je privacy compliance met onze AVG Roadmap tool en krijg advies over te nemen stappen

Stap 2

Toewijzen verantwoordelijkheid

En beoordeel of je een Functionaris Gegevensbescherming (FG) nodig hebt

Stap 3

Artikel 30 registers

Breng je dataprocessen in kaart en registreer deze in een overzichtelijk register

Stap 4

Beoordeel specifieke bedrijfsprocessen

Zoals voor je HR en Marketingafdelingen

Stap 5

Uitvoeren risicoanalyses (DPIA’s)

Beoordeel risicovolle verwerkingen en bepaal de maatregelen om deze risico’s te beperken

Stap 6

Beoordeel verwerkers

Gebruik onze templates of beoordeel bestaande verwerkersovereenkomsten met de checklist

Stap 7

Stel documentatie op

Gebruik onze templates als voorbeeld voor interne en externe privacy documenten

Stap 8

Richt processen in

Gebruik de checklist om te bepalen hoe om te gaan met de rechten van betrokkenen

Stap 9

Bepaal onder welke toezichthouder u valt

Stap 10

Stap 10: Train medewerkers

Zorg ervoor dat ze zich bewust zijn van privacy en hun verantwoordelijkheden

Privacy Valley is in 2015 opgericht door Gert-Jan Kroese en Helena Verhagen, privacy experts met ruim 30 jaar gezamenlijke ervaring in privacy compliance bij diverse organisaties. Als privacy pioniers ondervonden wij hoe inefficiënt het uitvoeren van een privacy compliance programma kan zijn met ongeschikte middelen. Samen zochten we naar een manier om eenvoudig te kunnen voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Vanuit deze gedachte hebben we besloten om de krachten te bundelen en is de Privacy Valley Toolkit ontstaan.

Met de Accelerator Toolkit en het 10-Stappenplan krijgen organisaties controle op dataprivacy. De Accelerator Privacy Toolkit is innovatieve software waarmee je op een eenvoudige manier alle aspecten rondom de AVG (GDPR) in kaart kunt brengen en beheren. Het 10-Stappenplan vertelt je waar je bent en wat je nog moet doen.

Ons doel is om organisaties te helpen met een privacy programma dat je bedrijfsactiviteiten ondersteunt, en niet in de weg zit.