in 10 stappen helpen wij jou naar privacy compliance

1

Stap 1: Nulmeting

Beoordeel je privacy compliance met onze AVG Roadmap tool en krijg advies over te nemen stappen
2

Stap 2: Toewijzen verantwoordelijkheid

En beoordeel of je een Functionaris Gegevensbescherming (FG) nodig hebt
3

Stap 3: Artikel 30 registers

Breng je dataprocessen in kaart en registreer deze in een overzichtelijk register
4

Stap 4: Beoordeel specifieke bedrijfsprocessen

Zoals voor je HR en Marketingafdelingen
5

Stap 5: Uitvoeren risicoanalyses (DPIA’s)

Beoordeel risicovolle verwerkingen en bepaal de maatregelen om deze risico’s te beperken
6

Stap 6:
Beoordeel verwerkers

Gebruik onze templates of beoordeel bestaande overeenkomsten met de checklist
7

Stap 7:
Stel documentatie op

Gebruik onze templates als voorbeeld voor interne en externe privacy documenten
8

Stap 8: Richt processen in

Gebruik de checklist om te bepalen hoe om te gaan met de rechten van betrokkenen
9

Stap 9: Bepaal onder welke toezichthouder u valt

10

Stap 10: Train medewerkers

Zorg ervoor dat ze zich bewust zijn van privacy en hun verantwoordelijkheden

volg de 10 stappen

en krijg inzicht in het gehele proces

Stap 1

Nulmeting

Beoordeel je privacy compliance met onze AVG Roadmap tool en krijg advies over te nemen stappen

Stap 2

Toewijzen verantwoordelijkheid

En beoordeel of je een Functionaris Gegevensbescherming (FG) nodig hebt

Stap 3

Artikel 30 registers

Breng je dataprocessen in kaart en registreer deze in een overzichtelijk register

Stap 4

Beoordeel specifieke bedrijfsprocessen

Zoals voor je HR en Marketingafdelingen

Stap 5

Uitvoeren risicoanalyses (DPIA’s)

Beoordeel risicovolle verwerkingen en bepaal de maatregelen om deze risico’s te beperken

Stap 6

Beoordeel verwerkers

Gebruik onze templates of beoordeel bestaande verwerkersovereenkomsten met de checklist

Stap 7

Stel documentatie op

Gebruik onze templates als voorbeeld voor interne en externe privacy documenten

Stap 8

Richt processen in

Gebruik de checklist om te bepalen hoe om te gaan met de rechten van betrokkenen

Stap 9

Bepaal onder welke toezichthouder u valt

Stap 10

Stap 10: Train medewerkers

Zorg ervoor dat ze zich bewust zijn van privacy en hun verantwoordelijkheden

accelerator toolkit software

Privacy Management Solutions

Complete privacy softwareoplossing voor data privacy officers, risk managers, IT managers, security specialisten, juristen en consultants.

Privacy Valley heeft een efficiënte toolkit ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Al onze kennis en ervaring hebben we ingebouwd in de AVG Toolkit, de Accelerator. Onze privacy managementsoftware is uniek in het inzichtelijk maken van alle privacy/ AVG aspecten binnen jouw organisatie. Daarnaast helpt het 10-Stappenplan je bij het gebruik van de AVG Toolkit en kom je zo goed op weg richting privacy compliance. Zo weet je zeker dat je alles goed voor elkaar hebt en niks mist in je privacy inrichting.

Zo simpel maakt Privacy Valley het.

Privacy Valley Accelerator

Privacy management software:

  • Compliance met EU privacy wet- en regelgeving via intuïtieve vragenlijsten
  • Analyse van applicaties, systemen en bedrijfsprocessen
  • Dashboard met managementrapportage, risico’s en taken
  • Inzichtelijke audit-trail
  • Privacy administratie
  • Genereren van privacycontracten en -documentatie
klik voor een afspraak