Home

Stel, je bent ondernemer. In het verleden heb je wat tegenslagen te verwerken gehad en een van je ondernemingen is zelfs failliet gegaan. Jaren later start je met frisse moed een nieuw bedrijf. Dit keer een vakantiepark. Om de een of andere reden raken de villa’s in het park maar niet verkocht. Na wat zoekwerk kom je achter de reden: in de KVK staat nog steeds een melding van je eerdere faillissement. De oplossing is simpel, die schadelijke informatie moet weg. Maar, de KVK wil niet meewerken, vervelend. Dan stap je dus naar het Europese Hof van Justitie want die hebben eerder al een keer bevestigd dat er een recht op “vergetelheid” bestaat. Redelijk vergelijkbare zaak, ging ook om geldproblemen, je ziet die zaak dus met veel vertrouwen tegemoet.

Helaas voor de ondernemer heeft het Hof geoordeeld dat voor de gegevens die de Kvk registreert het recht op vergetelheid niet op gaat. Het Hof oordeelde op 9 maart 2017 dat een  ondernemer die eerder failliet is gegaan, in principe niet het recht heeft op verwijdering van dat faillissement uit het Handelsregister. “In principe” want het belang van de ondernemer om “vergeten” te worden moet afgewogen worden tegen het algemene belang van een volledig KVK register dat ook jaren later nog van waarde kan zijn.

Het Hof merkt daarbij op dat het belang van de ondernemer alleen in bijzondere gevallen zwaarder zal wegen dan het algemene belang op een volledig register. Als dat het geval is kan het recht tot inzage worden beperkt tot derden die hiertoe een aantoonbaar belang hebben. Daarbij moet aan de volgende 5 voorwaarden zijn voldaan. Er moet sprake zijn van (1) bijzondere situaties, waarin er sprake is van (2) zwaarwegende belangen van de ondernemer, waarbij (3) bij wijze van uitzondering, (4) in individuele gevallen na (5) een voldoende lange termijn na de ontbinding van de vennootschap. Lidstaten mogen zelf beslissen of ze een dergelijke beperking van inzagerechten willen toestaan.

In dit geval viel de belangenafweging in het nadeel van de verkoper van de vakantiehuizen uit. Hoewel zijn belang mogelijk wel zwaarwegend is, hebben de potentiële kopers van de huizen een groter belang op inzage in dit soort gegevens.

 


 

[wysija_form id=”1″]