Home » Test

Stap 1

Nulmeting

Beoordeel je privacy compliance met onze AVG Roadmap tool en krijg advies over te nemen stappen

Stap 2

Toewijzen verantwoordelijkheid

En beoordeel of je een Functionaris Gegevensbescherming (FG) nodig hebt

Stap3

Artikel 30 registers

Breng je dataprocessen in kaart en registreer deze in een overzichtelijk register

Stap 4

Beoordeel specifieke bedrijfsprocessen

Zoals voor je HR en Marketingafdelingen

Stap 5

Uitvoeren risicoanalyses (DPIA’s)

Beoordeel risicovolle verwerkingen en bepaal de maatregelen om deze risico’s te beperken

Stap 6

Beoordeel verwerkers

Gebruik onze templates of beoordeel bestaande verwerkersovereenkomsten met de checklist

Stap 7

Stel documentatie op

Gebruik onze templates als voorbeeld voor interne en externe privacy documenten

Stap 8

Richt processen in

Gebruik de checklist om te bepalen hoe om te gaan met de rechten van betrokkenen

Stap 9

Bepaal onder welke toezichthouder u valt

Stap 10

Stap 10: Train medewerkers

Zorg ervoor dat ze zich bewust zijn van privacy en hun verantwoordelijkheden