Home ยป omroep

Tag: omroep

Kinderen op TV en de BSN berg

Stel, je kind mag na jaren zeuren als publiek meedoen aan een populair kinderprogramma, het is nog live ook. De weken vooraf meldt de redactie zich. De omroep selecteert streng op naam, leeftijd en Burgerservicenummer (BSN). Wat doe je? Geef je het BSN af terwijl je weleens gehoord hebt dat dit niet zo maar gebruikt mag worden?

Gebruik van BSN is maar beperkt toegestaan, er moet volgens de Nederlandse privacywet een wettelijke reden zijn. De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) handhaaft de Arbeidstijdenwet die zegt dat kinderen onder de 13 jaar niet mogen werken tenzij er een ontheffing is van de Inspectie, en dan alleen als er sprake is van ‘cultureel werk’. Een goede verificatie van de kinderleeftijd kan alleen via het Burgerservicenummer. De Arbeidstijdenwet geeft de Inspectie expliciet de bevoegdheid om het BSN op te vragen en te gebruiken. So far, so good!

Maar hoe zit het met die omroepredacties die regelmatig een lijstje deelnemers moeten uploaden bij de Inspectie? Waar bewaren zij al die kinderdata en gebeurt dat veilig? Kan het zijn dat er “ergens in een map” e-mails en printjes bewaard worden met data van duizenden kinderen die ooit een keer in het publiek hebben gezeten van een televisieprogramma? Wordt die data ooit opgeschoond, wie controleert dat? Of bewaren de redacties dit liever “voor het geval dat”? Dat zijn allemaal privacyvraagstukken.

Het uitzoeken en controleren van deze vragen is een taaie administratieve klus. Toch zijn organisaties verplicht dit te weten en registreren. Organisaties die met kinderdata werken worden geacht extra zorgvuldig hiermee om te gaan. Een goed bedoelende freelancer met Excel op de laptop zal niet een passende oplossing zijn. Privacy compliance (aantoonbaar voldoen aan de wet) vraagt om slimme software die actief helpt de juiste antwoorden te vinden.

Privacy Valley specialiseert zich in het aanbieden van dergelijke software met de Accelerator; een gebruiksvriendelijke, online oplossing waarmee organisaties zelf hun privacy in kaart kunnen brengen en actief beheren. De Accelerator biedt kleine en grote organisaties zoals omroepen de mogelijkheid om binnen twee maanden een interne scan te doen om te zien hoe ze voldoen aan de minimale eisen van de huidige privacywet en de nieuwe EU Privacyverordening, waaronder het gebruik van kinderdata en BSN.

Gebruikt uw organisatie data van kinderen of BSN, en wilt u weten hoe u er voor staat, klik dan op de demoknop hiernaast of mail ons op feedback@privacyvalley.com

 


 

[wysija_form id=”1″]